יום שני, 6 בפברואר 2017

טבת תשע"ז במכון

ביקורים במוזיאון:

החודש התברכנו בכמות מכובדת של קבוצות שביקרו במוזיאון.

חיל האוויר מבסיס תל-נוף:
ב-ג' בטבת הגיעו אלינו חיילי חיל האוויר מבסיס תל-נוף. הקבוצה צפתה במיצגים האור קוליים ולמדה על ז'בוטינסקי ופועלו.


ביה"ס הטכני חה"א באר-שבע:
ב-ו' בטבת הגיעו אל המוזיאון תלמידי כיתה ט' מבית הספר הטכני חיל האוויר בבאר שבע. עבורם הייתה זו טעימה ראשונה ממורשתו של ז'בוטינסקי.


שירות בתי-הסוהר:
ב-י"ח בטבת הגיעה למוזיאון קבוצה מטעם שירות בתי הסוהר. חברי הקבוצה התעניינו רבות במידע אותו למדו במוזיאון וצפו בהנאה רבה במיצגים.


חיילי החטיבה הטכנולוגית:
ב-כ"ד בטבת הגיעו לסיור 45 חיילים מהחטיבה הטכנולוגית.

 

ביה"ס 'שלאון' קרית גת:
ב-כ"ו בטבת הגיעו לסיור תלמידי כיתה ט' מבית הספר "שלאון" בקריית גת. התלמידים צפו במיצגי המוזיאון, ולאחר מכן המשיכו אל מוזיאון האצ"ל.


מורות חיילות:
ב-כ"ח בטבת הגיעו אל המוזיאון קבוצת מורות חיילות ללמוד על מורשתו של ז'בוטינסקי וחשיבותה, החיילות קיבלו הדרכה מקיפה, שאלו שאלות, וגילו התעניינות רבה בחומר. את הקבוצה הדריכה בת השירות ראשית פרקש.בארכיון

וועדת פיל ועדותו של ז'בוטינסקי

וועדת פיל הייתה ועדת חקירה מלכותית ששלחה ממשלת בריטניה לארץ ישראל, על מנת לחקור את מאורעות "המרד הערבי"  שפרץ בארץ ב-1936.

על מינוי הוועדה הוכרז באפריל 1936, ובראשה עמד הלורד ויליאם רוברט פּיל (Lord Robert Peel), ששימש שר במספר ממשלות באנגליה.

בנובמבר 1936 החלו חברי ועדת פיל בגביית העדויות. הוועדה התכנסה ל-66 ישיבות במשך כחצי שנה, מחציתן פומביות ומחציתן סגורות.

ביולי 1937 פרסמה הוועדה את הדו"ח שלה, וקבעה כי הסיבה לפרוץ המהומות נעוצה בשאיפת הערבים לעצמאות לאומית, וחששם מפני הגשמתה של הצהרת בלפור בדבר הקמת בית לאומי יהודי. על כן המליצה הועדה על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות נפרדות, האחת יהודית והשנייה ערבית, ופרוזדור בחסות בריטית המחבר את יפו עם ירושלים. היהודים קיבלו את התכנית בהסתייגות, הערבים דחו אותה מכל וכל.

בין העדויות של הצד היהודי, נאם זאב ז'בוטינסקי שגלה באותה עת מארץ ישראל, ולכן מסר עדותו בפני חברי הוועדה בשובם ללונדון. בעדותו התעכב ז'בוטינסקי במיוחד על הבעיה הערבית ובעיית הביטחון וטען שתביעת הערבים למדינה בארץ ישראל נוסף על מדינותיהם הרבות, מול תביעת ההצלה היהודית איננה לגיטימית. כשקיבלה עליה הממשלה הבריטית את המנדט, חייבת הייתה להגיד לערבים בצורה ברורה מה משמעותו האמיתית והם היו מבינים זאת. ובאשר לבעיית הביטחון חטא כבד חטאה הממשלה הבריטית בזה שלא נתנה ליישוב את הזכות האלמנטרית להגן על עצמו. לו גייסה מיד עם פרוץ המאורעות חמשת אלפים צעירים יהודים היו שמים להן קץ לאלתר.


זאב ז'בוטינסקי נואם בפני חברי וועידת פיל בלונדון
להגדלה ניתן ללחוץ על התמונה